Fossielen

Sporen uit een ver verleden

Fossielen zijn resten van planten en dieren die lang geleden dood zijn gegaan, ontsnapt zijn aan het rottingsproces en na vele jaren deel zijn geworden van de aardkorst. Een fossiel kan bestaan uit de bewaard gebleven resten van het organisme zelf, uit de indruk ervan in sediment of uit sporen die het tijdens zijn leven maakte. 

Fossilisatie proces

Voor fossilisatie is een snelle afdekking, gewoonlijk in waterig sediment, vereist. Dit wordt gevolgd door chemische omvorming, waarbij mineralen toegevoegd of afgevoerd worden. Als dit proces niet optreedt kan een organisme ook op andere wijze een tijdlang bewaard blijven, maar fossiliseert niet.

Ongewervelde dieren

Ongewervelde dieren waarvan fossielen zijn teruggevonden zijn: Koralen, trilobieten, ammonieten, zeelelies, zeesterren, zee-egels.
Lees meer »

Versteend hout, verkiezeld hout

In de winkel ligt vooral versteend hout uit Indonesiƫ. Het is afkomstig van Java en Zuid-Sumatra. Dit versteende hout is ongeveer 20 miljoen jaar oud.
Lees meer »