Ongewervelde dieren

Fossilisatie is, op zijn best, een onzeker proces dat afhankelijk is van een reeks gunstige omstandigheden. Het merendeel van de planten en dieren, die ooit leefden, is volledig en spoorloos verdwenen, zonder een fossiel achter te laten. Slechts bij hoge uitzondering fossiliseert een organisme, en dan alleen skeletdelen of andere harde delen.

Ongewervelde dieren waarvan fossielen zijn teruggevonden zijn: Koralen, trilobieten, ammonieten, zeelelies, zeesterren, zee-egels.

Koralen

Koralen zijn zeedieren met een zakvormig lichaam, mond, tentakels en skelet. Versteend koraal uit Marokko is mooi aangeslepen, waardoor de stervorm van het koraal goed zichtbaar is.
Lees meer »

Trilobieten

In het Cambrium en Perm heeft het in de zee gewemeld van de trilobieten. Ze zien er uit als water-pissenbedden en zijn er in verschillende formaten.
Lees meer »

Ammonieten

Ammonietachtigen evolueerden uit de nautilusachtigen, inktvissen die een schelp met zich meedragen. De fossiele schelp is verdeeld in een woonkamer en vele kleine kamers.
Lees meer »

Zeelelies

De zeelelies behoren tot de Crinoida. Zij waren heel algemeen in de Paleozoïsche zeeën en hun overblijfselen zijn tot dikke kalklagen samengepakt. Intact gebleven zeelelies behoren tot de mooiste en zeldzaamste fossielen.
Lees meer »

Zeesterren

De zeesterren behoren met een deftig woord tot de familie van Asteroïdea. Het zijn algemene zeedieren waarvan de lange ontwikkelingsgeschiedenis teruggaat tot in het Ordovicium.
Lees meer »